+48 667 181 718 | zamówienia@puffins.co
0
0.00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

Dzień dobry!
Witaj w sklepie internetowym Puffins.co. Możesz u nas kupić chrupiące owoce i warzywa suszone innowacyjną metodą puffingu. Tym sposobem powstają cudownie lekkie przekąski, które zachowują pełnię smaku i wartości odżywczych.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: „MicroFood” S.A. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140343004, REGON: 366323202.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@puffins.co

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół sklepu internetowego Puffins.co

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://puffins.co/regulamin-sklepu/,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://puffins.co/sklep-puffins/,
 5. Sprzedawca – MicroFood” S.A. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140343004, REGON: 366323202.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – standardowa przeglądarka internetowa,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@puffins.co W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są wyłącznie pod warunkiem zwrotu wadliwego towaru.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24, PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku niepodjęcia przesyłki z zamówieniem przez Kupującego i po jej powrocie do Sprzedawcy, Kupujący może dokonać odbioru osobistego zamówienia u Sprzedawcy lub poprosić o ponowne przesłanie zamówienia. Ponowna dostawa zamówienia do Kupującego obędzie się na koszt Kupującego i nastąpi po uregulowaniu przez Kupującego należności za ponowną dostawę, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 5. Zamówienie zostaje anulowane przez system sklepu jeżeli Konsument nie opłaci zamówienia w ciągu trzech dni roboczych.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://puffins.co/wp-content/uploads/2020/04/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi równowartość zakupionych produktów niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym towar został zwrócony. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  – żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  – żądać usunięcia wady,
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie pod warunkiem zwrotu wadliwego towaru do sprzedającego na adres: "Microfood" S.A. ul. Kąpielowa 4, 63-500 Ostrzeszów.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://puffins.co/wp-content/uploads/2023/10/Formularz-reklamacyjny_1.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 9. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  – zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  – obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  – identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  – obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  – wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego Freshmail, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków. Dostawca systemu Freshmail gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).
 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://puffins.co/polityka-prywatnosci/.

§ 10
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2020 r.
Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Pobierz formularz reklamacyjny

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

 

Regulamin „Konkursu Weź Puffinsy do Plecaka”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Konkurs, ani żaden z jego elementów nie są ̨ grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Niniejszy regulamin określa (dalej jako “Regulamin”) warunki, na jakich odbywa się „Konkurs Weź Puffinsy do plecaka” zwany dalej “Konkursem”).
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Organizatorem Konkursu jest Microfood S.A., z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500) przy ul. Przemysłowej (dalej zwany: “Organizatorem”).
 5. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 4 do 31 lipca 2022 r. do godziny 23:59 w portalu Facebook na profilu organizatora https://www.facebook.com/puffinsy)
 6. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

 

 • 2 Udział w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Regulaminem Konkursu i przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, praw i obowiązków związanych z udziałem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.
 6. Dane Uczestników są przetwarzane w siedzibie administratora i podmiotów działających na jego zlecenie, na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym wszystkich czynności związanych z wyborem zwycięzcy Konkursu, wręczeniem nagrody oraz dopełnieniem związanych z tym obowiązków podatkowych, na czas niezbędny do wykonania tych czynności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt b) RODO), a po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora obciążających go obowiązków w zakresie i na czas trwania zobowiązania do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej i podatkowej(podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c) RODO) oraz w ramach uzasadnionego prawnie interesu Organizatora(podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f)RODO) w szczególności dotyczącego prawa ustalania i dochodzenia roszczeń i prowadzenia dokumentacji własnej działalności na czas dopuszczalnej prawem archiwizacja dokumentacji i przedawnienia roszczeń, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na czas i w zakresie w jakim jej udzielono.
 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Organizator zastrzega, że dane osobowe (imię i nazwisko) zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym puffins.co
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika: imienia nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu, które to dane są niezbędne do zapewnienia udziału Uczestnika w Konkursie i zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, zaś w celu realizacji postanowień o Nagrodach, dodatkowo numeru PESEL i danych urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, jak również żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w Konkursie, powoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik, na podstawie odrębnej może wyrazić odrębną zgodę na wykorzystywanie jego danych przekazanych Organizatorowi w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, handlowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
 10. Uczestnikowi w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania obowiązku prawnego czy uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakimi jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) RODO).
 11. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia takiego przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzana danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do złożenia skargi właściwemu organowi nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie danych naruszające przepisy prawa, jak również prawo do żądania przeniesienia danych osobowych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą – prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Z przysługujących wobec Organizatora, jako Administratora danych uprawnień Uczestnik może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Microfood S.A, ul. Kąpielowa 4, 63-500 Ostrzeszów, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 13. Z chwilą zgłoszenia fotografii w ramach Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do wykorzystania zdjęcia w zakresie rozporządzania i korzystania z niego w pełnym zakresie, zarówno w ramach Konkursu, jak i poza nim, w tym w publikacjach własnych Organizatora, w całości i we fragmentach, w tym w połączeniu z innymi utworami w dowolnej z nimi konfiguracji, w tym jako ich części, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym takich, jak : a) utrwalania jakąkolwiek techniką w tym poligraficzną, czy cyfrową, na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM; b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu; d) prawa obrotu w kraju i za granicą niezależnie od formy utrwalenia i kanału sprzedaży, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; f) wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity, reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; g) sporządzenia wersji obcojęzycznych; h) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; i) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach multimedialnych; j) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy; k) wprowadzania zmian, skrótów; l) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych w utworze; m) rejestracji jako znak towarowy; n) realizacji w oparciu o utwór i przy jego wykorzystaniu dowolnego rodzaju j ilości projektów i działań w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; o) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych na zdjęciach w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 16. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wprowadzanie zmian i skrótów oraz wielokrotne publikowanie wraz z podaniem imienia i nazwiska autora pracy konkursowej – Uczestnika Konkursu – w całości lub fragmentach w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora, w serwisach interaktywnych, katalogach, w serwisach społecznościowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych, marketingowych i oraz udziela Organizatorowi nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu i z jego wyłączeniem, autorskich praw osobistych do fotografii, w tym w szczególności w zakresie decydowania o oznaczeniu utworów i ich autorstwa lub udostępniania ich bez takich oznaczeń, sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworów, w tym w kwestii zachowania ich integralności.
 14. Uczestnikowi Konkursu, który udzielił Organizatorowi wyżej wymienionych zgód i licencji nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
 15. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że jako autor fotografii, będzie wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich do fotografii, a przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił lub zaspokoi do dnia wydania fotografii, związane z nim wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością fotografii i nie istnieją przeszkody do dysponowania fotografią na potrzeby niniejszego Konkursu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
 • 3 Przebieg Konkursu
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest zamieszczenie zdjęcia swojego autorstwa pod postem konkursowym na Facebooku.
 3. Po zamieszczeniu zdjęcia uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 1. Jury, o którym mowa w § 3 ust. 4, wybierze 1 laureata, którego prace zostaną przez jury uznane za najciekawsze. Zwycięzca zostanie wybrany do dnia 3 sierpnia 2022 roku do godziny 14.00.
 2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.
 3. Nagrodą w Konkursie jest:
 • voucher o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Puffins – puffins/sklep-puffins ważny do 31 września 2022
 1. W terminie do 3 dni od zakończenia Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców informację o otrzymaniu prawa do nagrody poprzez komunikator na Facebooku.
 2. Jeżeli Organizator skontaktuje się z Laureatem, a ten nie potwierdzi (nie będzie wiedział) o fakcie uczestniczenia w Konkursie Organizatora lub w razie, gdy zwycięzca Konkursu nie skontaktował się w terminie 2 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej jego prawo do nagrody wygasa.
 3. Dane kontaktowe zwycięzców Konkursu wskazane przez nich Organizatorowi w trybie przewidzianym ust. 4 zostaną przekazane fundatorom nagród w celu ich wydania.
 4. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody przyznanej mu do dyspozycji w okresie 28 dni od jej nadania, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji fundatora.

 

 • 5 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Microfood S.A. ul. Kąpielowa 4, 63-500 Ostrzeszów z dopiskiem “Konkurs” w terminie do 30 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie puffins.co
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) na stronie puffins.co
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie mają skutku dla zgłoszeń dokonanych do dnia zmiany, o ile ich wprowadzenie skutkowałoby ograniczeniem uprawnień Uczestników, którzy dokonali tych zgłoszeń. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie wskazanej w ust. 1.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 lipca 2022 roku.

@puffins

Kontakt

Siedziba firmy: 
“Microfood” S.A.
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
NIP 5140343004

Biuro i zakład produkcyjny:
ul. Kąpielowa 4
63-500 Ostrzeszów

zamowienia@puffins.co
+48 667 181 718
NAPISZ DO NAS
cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram